2018. 11. 28.

Sorozatismertető - Sötét vadászok 1. rész


Számos sorozat közül lehet válogatni, amik nem csak pár résszel büszkélkedhetnek. Ezekből szemezgetnénk új rovatunkban, és részletesebben bemutatnánk őket. :)


A Sherrilyn Kenyon által megálmodott világ igazán összetett és szerteágazó. Igyekszünk a fellelhető információkat összegyűjtve bemutatni nektek a sorozatot. :)

Hogyan is születtek meg a Sötét vadászok? Ehhez jó sokat kell visszautazni az időben.

„Éonokkal ezelőtt Apollón és Zeusz egyszer együtt jártak Thébában, amikor váratlanul Zeusz az emberi faj nagyságáról kezdett beszélni. Az embereket a „tökéletesség földi megvalósulásának” nevezte. Apollón felhorkant, és azt mondta, még sok mindenben fejlődhetnének. Azzal kérkedett, hogy ő maga könnyedén képes volna egy magasabb rendű faj megalkotására. Zeusz azt felelte, csak rajta, bizonyítsa be. Apollón ezt követően hamar talált magának egy nimfát, akinek gyermekeket nemzett – Három nappal később megszületett az első négy apollita. Újabb három nap elteltével a gyerekek elérték a felnőttkort, és újabb három nappal később készen álltak arra, hogy a Föld uraivá váljanak. Mivel az apolliták valóban felülmúlták az embereket okosságban, szépségben és erőben, Zeusz Atlantisz szigetére száműzte őket, abban a reményben, hogy ott majd békében élhetnek maguk közt. Az apolliták agresszív faj voltak, akik nem mondtak le arról, hogy uralmuk alá hajtsák a Földet, majd azután az Olümposzt is. Apollónnak ez ellen nem lett volna kifogása, mivel így ő lett volna a főisten. Amikor elegük lett, belátták, hogy veszett ügyért harcolnak. Úgyhogy tervet kovácsoltak arra, hogy Apollónt a saját oldalukra állítsák. Kiválasztották a leggyönyörűbb asszonyt maguk közül, Risszát, és eltervezték, hogy összehozzák Apollónnal. Szerelembe esett vele, és Rissza végül fiat szült neki. Amikor az
Apolliták (Forrás)
apolliták királynőjének mindez a tudomására jutott, rendkívüli haragra gerjedt, és egy csapat bérgyilkost küldött, hogy megöljék az anyát és gyermekét. A királynő megmondta az embereinek, hogy a gyilkosságot álcázzák balesetnek, mintha egy vadállat ölte volna meg őket, hogy Apollón ne jöjjön rá a szándékosságra. Azonban Apollón mégis rájött, aki mellesleg a ragályok istene is. Elpusztította Atlantiszt, és elpusztított volna minden egyes apolliát is, hacsak Artemisz meg nem állítja. Aki ezt azért tette, mert az apolliták részei voltak Apollón testének és vérének. Ha elpusztulnak, az azt jelenti, hogy velük együtt pusztul Apollón is, és az általunk ismert világ is. De Apollón bosszúra szomjazott. Úgy rendelkezett, hogy az apolliták ne élhessenek napfényben, hogy soha többé egyet se kelljen látnia közülük, s ne kelljen emlékeznie az árulásukra. És mivel úgy tettek, mintha a gyilkosságot egy vadállat követte volna el, ezért megátkozta őket, hogy állati tulajdonságaik legyenek, hosszú fogaik, kifinomult érzékeik... Emberfeletti erejük és gyorsaságuk már korábban is megvolt, akárcsak a különleges elmebeli képességeikkel, és ezeket Apollón már nem vehette el tőlük. Vért isznak, de csak akkor, ha egy másik apollitával találkoznak. Apollón átka miatt egymás véréből kell élniük, alig néhány naponta fogyasztaniuk kell egymás vérét, különben elpusztulnak. Ha démonná változnak, akkor igen, isznak embervért, de valójában nem az emberek vérére, hanem a lelkükre van szükségük. Az apolliták csak háromszor kilenc évig élnek. A huszonhetedik születésnapjukon lassú és fájdalmas halált halnak, melynek során huszonnégy óra leforgása alatt a testük szó szerint porrá válik. Hogy elkerüljék a sorsukat, a legtöbb apollita egy nappal a huszonhetedik születésnapja előtt öngyilkosságot követ el. Mások úgy döntenek, hogy démonná változnak. Démonként képesek elkerülni a sorsukat, ha emberi lelkeket rabolnak, és azokon élősködnek. Ameddig rendelkeznek az elrabolt lélekkel, élhetnek. A probléma azonban az, hogy az emberi lélek nem képes az apollita testben élni, és attól a pillanattól kezdve haldokolni kezd, hogy elrabolták. Vagyis a démonoknak folyamatosan emberi lelkekre kell vadászniuk, legkevesebb néhány hetente újabbat kell szerezniük, hogy ők maguk életben maradhassanak. Ha meghalnak, a lelkek mindörökre elvesznek. Ezért van szükség Sötét Vadászokra. A munkájuk, hogy felkutassák a démonokat, és kiszabadítsák a foglyul ejtett lelkeket, mielőtt azok semmivé lennének.”
Sötét vadászok/Artemisz (Forrás)
„Ha valakit rettenetes igazságtalanság ér– mondta csöndesen –, akkor a lelke olyan sikolyt hallat, amely végigvisszhangzik Olümposz csarnokain. Amikor Artemisz meghallja a sikolyt, megkeresi azt, akitől származik, és üzletet ajánl neki. Artemisz segít bosszút állni azon, aki ártott az illetőnek, 24 órát kap erre. Cserébe viszont neki a szövetségesévé kell válnia, le kell mondania lelkéről és serege tagjaként harcolnia kell a démon ragadozók ellen. Szemük teljesen fekete, szemfoguk hosszú. A napfény számukra is halálos, de az ő esetükben inkább arról van szó, hogy Artemiszt szolgálják, a Hold istennőjét, aki sok tekintetben Apollón ellentéte. Egymás közelsége gyengíti őket és istenek közelében se tartózkodhatnak. Lelküket csak különleges próba árán szerezhetik vissza. Olyasvalaki kezébe kell tenniük a lelküket, aki szereti őket. Acheron az első Sötét Vadász, akit Artemisz kiválasztott.”

Négy féle démon és vámpír létezik: a vérszívók, a lélekszívók, az energia- és álomszívók, valamint a pusztítók. A pusztítók a legszörnyűbbek, csak a gyilkolás örömért gyilkolnak. És ők a legerősebbek. 

Háromféle vadászt teremtettek ellenük. A Sötét Vadászok, azokat üldözik, akik emberi véren és lelkeken élnek. Az Álomvadászok az energia- és álomszívók nyomában vannak, a Vérvadászok pedig a pusztítókat igyekeznek elkapni.

Mindezek a létezés négy birodalmában élnek: az idő, a tér, a föld és az álmok birodalmában.

A Sötét Vadászok jellemzését fentebb olvashattátok is. Egy elit csoportjukat a Háború Kutyáinak neveznek. Állandóan izzik bennük a düh és harcolhatnak együtt is, hiszen hiába gyengíti őket az átok a fájdalomérzet még erősebbé teszi őket. A halott Sötét vadászokból Árny válik lélek híján. Acheron csak büntetésből hagyja, hogy valaki erre a sorsra jusson, normál esetben egy nyugodt szigetre, Katoterosba jutnak.

A Vérvadászok kialakulása is az apollitákhoz köthető. Egy elátkozott apollita feleségül ment Lycaon-hoz, Árkádia királyához, de nem mondta el neki, hogy mi is ő valójában, csak 27. születésnapján jött erre rá, amikor meghalt a karjaiban. Fiait féltette ettől a sorstól, ezért
Acheron (Forrás)
hozzájuk hasonló fél-apollitákkal kezdett kísérletezni. Életeszenciájukat összekötötte különböző állatokéval. Tervével ellentétben így két élőlényt alkotott, egyet emberi szívvel, egyet állatival. A Végzet istennői utasították a királyt, hogy végezzen teremtményeivel, aki ezt megtagadta, ezért arra átkozták őket, hogy a két új faj örök háborúban éljen. Nem maguk döntenek a családjukról, a Végzet istennői döntik el, kiknek kit rendelnek párul. Az együtt töltött éjszaka után, ha ugyanaz a jel jelenik meg rajtuk, akkor egymásnak teremtették őket. Három hetük van eldönteni, együtt akarnak e élni és befejezni a párosodási szertartást. Ha külön válnak útjaik, a férfi impotens marad, a nő pedig nem lesz képes másnak gyereket szülni. Teliholdkor utazhatnak az időben. Az elektromosság az egyetlen gyengéjük. Két fő csoportjuk az Árkádiaiak és a Katagarik. Előbbiek emberi szívvel, embernek születnek. Utóbbiak állatnak születnek, állati szívvel. Nincs annyi érzelmük, mint rokonaiknak, de ők is éreznek. 12 faj létezik és mindegyiknek van Árkádiai és Katagari tagja is.
Balios -jaguár; Drakos - sárkány; Gerakian - sólyom; Helikias - gepárd; Litarian - oroszlán; Lykos - farkas; Niphetos Pardalia - hópárduc; Panthiras - párduc; Pardalia - leopárd; Tigarian - tigris; Tsakalis - sakál; és Ursulan – medve.

Az Álomvadászok valamely álomisten gyerekei, általában ők is istenek vagy félistenek. Egyik csoportjuk az emberek álmát vigyázzák, a másik rémálmokat hoz. Régen volt saját családjuk, de állítólag egyikük Zeusz álmával szórakozott, aki ezért megátkozta őket. Megfosztotta őket érzelmeiktől és megtiltotta a családalapítást. A három irányító szerepet betöltő vadász neve előtt az ’M’ betű szerepel. A Sötét Vadászok mellett ’D’ előtagúak vannak, az emberek mellett a ’V’ előtagúak.

A történetek során „egyszerű” halandók is kapcsolódnak az eseményekhez. A Sötét Vadászok Fegyvernökei, segítői például mind azok. A Tanács dönti el, ki léphet be, kihez kerül beosztásba. Vannak, akik nem egy konkrét vadászt segítenek, ők a Dorean elnevezést kapták. Az Echo jelző a konkrét személyhez köthetőekre igaz. Ők általában egy háztartásban is élnek saját vadászukkal. Akad közöttük Jós, akik többek között a sors istennőivel társalognak. A technikusok a technikai háttérét felelnek. A Theti a csoporton belül a rendfenntartásért felel.

Persze számos apollita, démon és isten is fontos szereplője a történetnek, de róluk külön nem ejtek most szót.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése